Telefon: 92 29 92 98

Klinikk:
Ved Tinghuset i Sandvika, Anthon Walles vei 36,

1337 Sandvika

E-post:
haraldbullhanssen@yahoo.com• Velkommen

• Hva kan en psykolog
  gjøre for meg?

• Bør jeg vurdere å gå
  i terapi?

• Er det et nederlag å
  gå til psykolog?

• Timeavtaler og priser

• Offentlige
  behandlingstilbud

• Hvem er psykolog
  Harald Bull-Hanssen?

• Therapy in English

• Therapie auf Deutsch

• Thérapie en français

Hvem er psykolog Harald Bull-Hanssen?

Jeg, Harald Bull-Hanssen, er utdannet psykolog fra Tyskland og Frankrike. I 2007 fikk jeg norsk autorisasjon for å praktisere som psykolog, fra Statens Autorisasjons- kontor for Helsepersonell (SAFH). I 2014 ble jeg godkjent som spesialist i klinisk voksenpsykologi av Norsk Psykologforening.

Jeg har arbeidet som psykolog ved Modum Bad, deretter ved Rehabiliteringspoliklinikken ved Bærum DPS (Distriktspsykiatriske Senter) ved Vestre Viken HF. Jeg har også arbeidet et år ved Bærum BUPA (Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling) ved Vestre Viken HF. Senere var jeg ansatt ved Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst ved Oslo Universitetssykehus, der jeg gjennomførte gruppeterapi (ROS) for innsatte ved Ila fengsel og forvaringsanstalt. Deretter arbeidet jeg som psykolog ved Ringerike DPS på Hønefoss.

Nå driver jeg privat praksis på heltid.

Postadresse: Min psykolog - Harald Bull-Hanssen, Kolsåslia 28 B, 1352 KOLSÅS - Org.nr.: 991 165 479