Telefon: 92 29 92 98

Klinikk:
Ved Tinghuset i Sandvika, Anthon Walles vei 36,

1337 Sandvika

E-post:
haraldbullhanssen@yahoo.com• Velkommen

• Hva kan en psykolog
  gjøre for meg?

• Bør jeg vurdere å gå
  i terapi?

• Er det et nederlag å
  gå til psykolog?

• Timeavtaler og priser

• Offentlige
  behandlingstilbud

• Hvem er psykolog
  Harald Bull-Hanssen?

• Therapy in English

• Therapie auf Deutsch

• Thérapie en français

Offentlige behandlingstilbud

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Dersom du sliter med en alvorlig psykisk lidelse, vil du mest sannsynlig ha rett til nødvendig helsehjelp fra det offentlige helsevesenet. Slik helsehjelp vil du i så fall kunne få ved ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS), som er en del av de statlig drevne sykehusene eller de sykehusene som har avtale med staten. Dette kalles også spesialisthelsetjenesten eller andrelinjetjenesten. Denne behandlingen er gratis, eller nesten gratis ved at du kan bli bedt om å betale en egenandel inntil et årlig maksimumsbeløp tilsvarende grensen for frikort. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til et DPS.

Privatpraktiserende avtalespesialister

Privatpraktiserende psykologspesialister og privatpraktiserende psykiatere med driftsavtale med helseregionene inngår som en del av det offentlige psykiske helseverntilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Her må du også betale egenandeler inntil et årlig maksimumsbeløp tilsvarende grensen for frikort. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til behandling ved en privatpraktiserende psykologspesialist eller en privatpraktiserende psykiater. Det kan være ventelister for å få behandling hos disse avtalespesialistene.

Kommunale tilbud

Noen kommuner har godt utbyggede lavterskel-tilbud innen psykisk helsevern, i tillegg til et søknadsbasert tjenestetilbud innen psykisk helse. Sammen med fastlegene danner kommunene primærhelsetjenesten eller førstelinjetjenesten. Kontakt din kommune for å få informasjon om slike tjenester.

Prosjekt "Raskere Tilbake"

I Asker, Bærum, Drammen og Oslo, og i andre deler av landet, finnes psykoterapeutiske tilbud innen en prosjektorganisert ordning som heter "Raskere Tilbake". Dette er korttidsterapeutiske tilbud for mennesker som er sykemeldt, eller står i fare for å bli sykemeldt, fra sitt arbeid på grunn av en såkalt lettere psykisk lidelse. I Asker, Bærum og Drammen er ordningen et samarbeidsprosjekt mellom Nav, Vestre Viken HF eller en annen helseinstitusjon, og psykologene som arbeider ved helseinstitusjonen. Psykologen skal fortrinnsvis utføre dette arbeidet i sin fritid, fordi behandlingen ikke skal legge beslag på kapasiteten til det offentlige psykiske helsevernet. Her gjelder samme regler for egenandeler som for behandling ved de statlige sykehusene og hos privatpraktiserende psykologspesialister og privatpraktiserende psykiatere. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til behandling ved Prosjekt "Raskere Tilbake".

Akutte og alvorlige kriser

I helt akutte og alvorlige psykiske kriser utenom kontortiden må pasienter oppsøke legevakten for å få hjelp (tlf. 03525 i Asker, Bærum, Drammen, Ringerike og resten av Vestre Viken HFs område). Her vil pasienten bli undersøkt av lege, og legen vil vurdere behovet for innleggelse på en akuttpsykiatrisk avdeling, som for eksempel på Blakstad sykehus. Her vil pasienter bli tatt godt vare på og få god behandling i samsvar med lidelse og alvorlighetsgrad.

 

Postadresse: Min psykolog - Harald Bull-Hanssen, Kolsåslia 28 B, 1352 KOLSÅS - Org.nr.: 991 165 479