Telefon: 92 29 92 98

Klinikk:
Ved Tinghuset i Sandvika, Anthon Walles vei 36,

1337 Sandvika

E-post:
haraldbullhanssen@yahoo.com• Velkommen

• Hva kan en psykolog
  gjøre for meg?

• Bør jeg vurdere å gå
  i terapi?

• Er det et nederlag å
  gå til psykolog?

• Timeavtaler og priser

• Offentlige
  behandlingstilbud

• Hvem er psykolog
  Harald Bull-Hanssen?

• Therapy in English

• Therapie auf Deutsch

• Thérapie en français

Offentlige behandlingstilbud

Distriktspsykiatrisk senter (DPS)

Dersom du sliter med en alvorlig psykisk lidelse, vil du mest sannsynlig ha rett til nødvendig helsehjelp fra det offentlige helsevesenet. Slik helsehjelp vil du i så fall kunne få ved ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS), som er en del av de statlig drevne sykehusene eller de sykehusene som har avtale med staten. Dette kalles også spesialisthelsetjenesten eller andrelinjetjenesten. Denne behandlingen er gratis, eller nesten gratis ved at du kan bli bedt om å betale en egenandel inntil et årlig maksimumsbeløp tilsvarende grensen for frikort. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til et DPS.

Privatpraktiserende avtalespesialister

Privatpraktiserende psykologspesialister og privatpraktiserende psykiatere med driftsavtale med helseregionene inngår som en del av det offentlige psykiske helseverntilbudet innen spesialisthelsetjenesten. Her må du også betale egenandeler inntil et årlig maksimumsbeløp tilsvarende grensen for frikort. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til behandling ved en privatpraktiserende psykologspesialist eller en privatpraktiserende psykiater. Det kan være ventelister for å få behandling hos disse avtalespesialistene.

Kommunale tilbud

Noen kommuner har godt utbyggede lavterskel-tilbud innen psykisk helsevern, i tillegg til et søknadsbasert tjenestetilbud innen psykisk helse. Sammen med fastlegene danner kommunene primærhelsetjenesten eller førstelinjetjenesten. Kontakt din kommune for å få informasjon om slike tjenester.

Akutte og alvorlige kriser

I helt akutte og alvorlige psykiske kriser utenom kontortiden må pasienter oppsøke legevakten for å få hjelp. Telefonnummeret til den lokale legevakten er 116 117. Her vil pasienten bli undersøkt av lege, og legen vil vurdere behovet for innleggelse på en psykiatrisk døgnavdeling ved et DPS, som for eksempel på Dr. Høsts vei døgnseksjon i Bærum, eller på en akuttpsykiatrisk avdeling, som for eksempel på Blakstad sykehus. Her vil pasienter bli tatt godt vare på og få god behandling i samsvar med lidelse og alvorlighetsgrad.

I akutte nødstilfeller med fare for liv og helse ringer du nødtelefon 113.

 

Postadresse: Min psykolog - Harald Bull-Hanssen, Kolsåslia 28 B, 1352 KOLSÅS - Org.nr.: 991 165 479