Telefon: 92 29 92 98

Klinikk:
Ved Tinghuset i Sandvika, Anthon Walles vei 36,

1337 Sandvika

E-post:
haraldbullhanssen@yahoo.com• Velkommen

• Hva kan en psykolog
  gjøre for meg?

• Bør jeg vurdere å gå
  i terapi?

• Er det et nederlag å
  gå til psykolog?

• Timeavtaler og priser

• Offentlige
  behandlingstilbud

• Hvem er psykolog
  Harald Bull-Hanssen?

• Therapy in English

• Therapie auf Deutsch

• Thérapie en français

Bør jeg vurdere å gå i terapi?

Indre uro

Spørsmålet om du bør vurdere å gå i terapi besvares best ved å se på hvordan du har det i det daglige. Hvis du ofte opplever en sterk indre uro, har et adferdsmønster som skaper problemer for deg, eller har langvarige, smertefulle følelser som sinne, frykt, skyld eller skam, og hvis disse tilstandene hindrer deg i å leve et tilnærmet normalt liv, bør du vurdere å snakke med en kyndig fagperson om din situasjon.

Lidelser og forstyrrelser

Vanlige typer lidelser som du kan få hjelp for hos Min psykolog er blant annet depresjoner, angstlidelser, fobier, tvangslidelser (OCD), posttraumatisk stresslidelse (PTSD), reaksjoner på alvorlig belastning, spiseforstyrrelser, selvskading, seksuelle dysfunksjoner og selvmordstanker. Vanlige typer forstyrrelser du kan få hjelp for, er blant annet mistenksom adferd, følelsesmessig ustabil adferd, dramatiserende adferd, tvangspreget adferd, unnvikende adferd, og avhengig adferd.

Det kan være vanskelig å vite om man selv har noen av de ovennevnte lidelsene og forstyrrelsene, og det kan virke skremmende og stigmatiserende å lese om diagnoser som kanskje minner om din egen problemstilling. La deg ikke skremme av det. Sammen skal vi forsøke å finne ut av det. En viktig årsak til at slike lidelser og forstyrrelser oppstår, er forhold som du ikke kan noe for. Du er ikke alene, og en dyktig behandler er med deg hele veien.

Begrepene lidelser og forstyrrelser er ikke eksakte begreper, men blir brukt innen psykisk helsevern for å antyde at det finnes et sett klinisk gjenkjennbare symptomer, eller en adferd, som i de fleste tilfeller er knyttet til et følelsesmessig ubehag eller som har innvirkning på personlige funksjoner (ref.: ICD-10. Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. Gyldendal Norsk Forlag, 2000).

Parterapi

Å leve sammen som par kan by på utfordringer. Om du og din partner ofte opplever slike utfordringer, og dere ønsker å gjøre noe med det, er dere velkomne til å ta kontakt. I parterapi hos Min psykolog lærer man å utforske motivene til partneren i de situasjonene som oppstår og som skaper problemer. Dette er ikke alltid enkelt, fordi det ofte er så sterke følelser i sving når situasjonen allerede har oppstått. Hos Min psykolog får man øvelse i å spørre sin partner spørsmålene som kan skape forståelse for motivene bak partnerenes ønsker, lyster, bekymringer og valg. Noen velger å gå i parterapi før forholdet virkelig kommer i vanskeligheter, for å lære seg nyttige og effektive verktøy.

Nederlag, skamfølelse og selvmordstanker

Alle kan oppleve nederlag, beskyldninger, overgrep eller andre situasjoner som utløser sterk skyldfølelse og skamfølelse. Noen ganger kan dette virke så uoverkommelig, at det å ta sitt eget liv fremstår som en mulig utvei. Det å snakke med noen om slike situasjoner kan bli vanskelig, fordi man da føler at det blir synlig for andre at man sliter og at man da blir en ”svak” person.

Hvis dette er noe som angår deg, er det viktig at dette avsnittet når fram til deg. Et selvmord er aldri en løsning, men snarere en ekstrem form for psykisk forsvarsmekanisme. Den psykiske smerten oppleves som så uutholdelig, at det føles lettere å ta sitt eget liv enn å kjenne på den tunge skammen. Hvis du er i en slik situasjon, bør du oppsøke det offentlige psykiske helsevernet. Der vil du finne tilbud av sammensatte tjenester som hjelper deg i en vanskelig situasjon. Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å oppsøke det offentlige psykiske helsevernet, er du velkommen til å ta kontakt med Min psykolog. Du vil møte en kyndig behandler som er med deg, som ser på dette sammen med deg, og som utfordrer deg til å nærme deg følelser og smerte som du vanligvis ikke orker å kjenne på.

Veteraner fra tjeneste i Forsvaret

Veteraner fra ulike typer tjeneste i Forsvaret, som har gjort en innsats for landet og det internasjonale samfunn, kan føle at de ikke alltid blir verdsatt i det offentlige rom for sin innsats. Veteraner fra slik tjeneste, som kjenner et behov for å arbeide med ulike typer problemstillinger, skal vite at de er spesielt velkomne hos Min psykolog.

Offentlige behandlingstilbud

Det bør nevnes at du, hvis du har en alvorlig psykisk lidelse, mest sannsynlig vil ha rett til nødvendig helsehjelp fra det offentlige helsevesenet. Slik helsehjelp vil du i så fall kunne få ved ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS), som er en del av de statlig drevne sykehusene eller de sykehusene som har avtale med staten, eller hos privatpraktiserende psykologspesialister og privatpraktiserende psykiatere med driftsavtale med staten. Denne behandlingen er gratis, eller nesten gratis ved at du kan bli bedt om å betale en egenandel inntil et årlig maksimumsbeløp tilsvarende grensen for frikort. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til et DPS eller til privatpraktiserende psykologspesialister og privatpraktiserende psykiatere med driftsavtale. Du finner mer informasjon om offentlige behandlingstilbud innen psykisk helsevern ved å klikke på lenken i venstremargen.

 

Postadresse: Min psykolog - Harald Bull-Hanssen, Kolsåslia 28 B, 1352 KOLSÅS - Org.nr.: 991 165 479