Telefon: 92 29 92 98

Klinikk:
Ved Tinghuset i Sandvika, Anthon Walles vei 36,

1337 Sandvika

E-post:
haraldbullhanssen@yahoo.com• Velkommen

• Hva kan en psykolog
  gjøre for meg?

• Bør jeg vurdere å gå
  i terapi?

• Er det et nederlag å
  gå til psykolog?

• Timeavtaler og priser

• Offentlige
  behandlingstilbud

• Hvem er psykolog
  Harald Bull-Hanssen?

• Therapy in English

• Therapie auf Deutsch

• Thérapie en français

Bør jeg vurdere å gå i terapi?

Indre uro, nedstemthet eller fortvilelse

Spørsmålet om du bør vurdere å gå i terapi besvares best ved å se på hvordan du har det i det daglige. Hvis du ofte opplever en sterk indre uro, en tung nedstemthet, eller har langvarige, smertefulle tilstander eller adferdsmønstre som skaper problemer for deg eller andre rundt deg, og hvis disse tilstandene hindrer deg i å leve et tilnærmet normalt liv, bør du vurdere å snakke med en kyndig fagperson om din situasjon.

Lidelser og forstyrrelser

Vanlige typer lidelser som du kan få hjelp for hos Min psykolog er blant annet depresjoner, angstlidelser, tvangslidelser, spiseforstyrrelser, selvskading og selvmordstanker.

Vanlige typer forstyrrelser du kan få hjelp for er blant annet følelsesmessig ustabil adferd, tvangspreget adferd, unnvikende adferd og avhengig adferd.

Det kan være vanskelig å vite om man selv har noen av de ovennevnte lidelsene eller forstyrrelsene, og det kan virke skremmende og stigmatiserende å lese om diagnoser som kanskje minner om din egen problemstilling. Ikke la deg skremme av det. Sammen skal vi finne ut av det. En viktig årsak til at slike lidelser og forstyrrelser oppstår, er forhold som du ikke kan noe for. Du er ikke alene, og en dyktig behandler er med deg hele veien.

Det bør nevnes at begrepene lidelser og forstyrrelser ikke er eksakte begreper, men blir brukt innen psykisk helsevern for å antyde at det finnes et sett klinisk gjenkjennbare symptomer, eller en adferd, som i de fleste tilfeller er knyttet til et følelsesmessig ubehag eller som har innvirkning på personlige funksjoner. Denne avklaringen er hentet fra forordet til diagnosehåndboken ICD-10. (ICD-10. Psykiske lidelser og adferdsforstyrrelser. Kliniske beskrivelser og diagnostiske retningslinjer. Gyldendal Norsk Forlag, 2000).

Parterapi

Å leve sammen som par kan by på utfordringer. Om du og din partner ofte opplever slike utfordringer, og dere ønsker å gjøre noe med det, er dere velkomne til å ta kontakt. I parterapi hos Min psykolog fokuseres det på å utforske det som utspiller seg i parforholdet, ved å se på situasjonene som oppstår og som skaper problemer. Dette er ikke alltid enkelt, fordi det ofte er sterke følelser i sving når situasjonen allerede har oppstått. Da kan det være hjelpsomt å sette seg ned sammen med en tredjepart i rolige omgivelser og se på det. Hos Min psykolog får man øvelse i å spørre sin partner spørsmålene som kan skape forståelse for motivene bak partnerens ønsker, lyster, bekymringer og valg. Noen velger å gå i parterapi før forholdet virkelig kommer i vanskeligheter, for å lære seg nyttige og effektive verktøy.

Offentlige behandlingstilbud

Det bør nevnes at du, hvis du har en alvorlig psykisk lidelse, mest sannsynlig vil ha rett til nødvendig helsehjelp fra det offentlige helsevesenet. Slik helsehjelp vil du i så fall kunne få ved ditt lokale distriktspsykiatriske senter (DPS), som er en del av de statlig drevne sykehusene eller de sykehusene som har avtale med staten. Slik helsehjelp vil du også kunne få hos privatpraktiserende psykologspesialister og privatpraktiserende psykiatere med driftsavtale med helseregionene. Slik behandling er gratis, eller nesten gratis ved at du kan bli bedt om å betale en egenandel inntil et årlig maksimumsbeløp tilsvarende grensen for frikort. Du må kontakte din fastlege for å få en henvisning til et DPS eller til privatpraktiserende avtalespesialister. Du finner mer informasjon om offentlige behandlingstilbud innen psykisk helsevern ved å klikke på lenken i venstremargen.

Selvmordstanker og selvmordsplaner

Alle kan oppleve nederlag, beskyldninger, overgrep eller annen motgang som utløser sterk fortvilelse, skyldfølelse, skamfølelse eller nedstemthet. Andre kan oppleve en ubeskrivelig indre smerte som aldri synes å ta slutt. Noen ganger kan dette virke så uoverkommelig, at det å «forsvinne» ved å ta sitt eget liv fremstår som en mulig utvei. Og det å snakke med noen om slike situasjoner kan bli vanskelig, fordi man da kan føle at det blir synlig for andre at man sliter og at det blir til et nytt nederlag. Man kan reagere med å stenge seg følelsesmessig inne, istedenfor å strekke ut en hånd og be om litt hjelp.

Hvis dette er noe som angår deg, er det viktig at innholdet i dette avsnittet når fram til deg. Et selvmord er aldri en løsning, men kan snarere sees på som en ekstrem form for psykisk forsvarsmekanisme mot den følelsesmessige smerten. Smerten kan oppleves som så uutholdelig, at det kan føles lettere å ta sitt eget liv enn å leve med de vanskelige tankene og følelsene. Men ditt liv er verdifullt, og en kyndig fagperson kan hjelpe deg til å se det, og å finne tilbake til en mening med livet. Du kan kanskje tenke at du har gjort noe uopprettelig, men du er tross alt bare et menneske.

Dersom du går med tanker eller planer om å ta ditt eget liv, bør du oppsøke det offentlige psykiske helsevernet. Der vil du mest sannsynlig få rett til nødvendig helsehjelp. Og der vil du finne tilbud av sammensatte tjenester som hjelper deg i en vanskelig situasjon. Du kan også starte med å kontakte din fastlege, og begynne behandlingen der. Fastlegen din kan henvise deg videre hvis det kjennes nødvendig.

Hvis du av en eller annen årsak ikke ønsker å oppsøke det offentlige psykiske helsevernet, er du velkommen til å ta kontakt med Min psykolog. Du vil møte en kyndig behandler som ser på dette sammen med deg, som er med deg hele veien, og som utfordrer deg til å nærme deg følelser og smerte som du vanligvis ikke orker å kjenne på.

Nyttige nettsider og telefonnumre:

Nedenfor finner du en liste over noen nettsider, organisasjoner, selvhjelpsgrupper og andre nyttige tilbud som du eller noen du kjenner kan kontakte hvis du eller de får det vanskelig psykisk.

 • Akutt selvmordsfare? Ring 113 når det er akutt og står om liv
 • Ring legevakt på tlf. 116 117 for rask hjelp
 • hjelptilhjelp.no – et oversiktlig og praktisk nyttig nettsted
 • SOS-Chat – Mange synes det er lettere å chatte enn å snakke i telefonen om selvmordstanker. Åpent 18:30–22:30 på hverdager og 18:30–01:30 på fredager
 • Kors på halsen (Røde Kors) tlf. 800 33 321. I tillegg mulig å sende e-post (svar innen 2–3 dager)
 • Ungdomstelefonen tlf. 40 00 07 77
 • Alarmtelefonen for barn og unge tlf. 116 111
 • Angstringen tlf. 22 22 35 30
 • Anonyme Alkoholikere tlf. 91 17 77 70
 • Anonyme Narkomane tlf. 90 52 93 59
 • Barneombudet tlf. 22 99 39 50
 • Dixi, ressurssenter for voldtatte tlf. 22 44 40 50
 • Hjelpelinjen for spillavhengige tlf. 800 800 40
 • Kameratstøtte – tilbud til soldater, veteraner og deres familier tlf. 800 48 500
 • Kirkens SOS, Krisetelefonen 22 40 00 40
 • Kirkens SOS Anonym chattetjeneste: soschat.no
 • Landsdekkende telefon for incest- og seksuelt misbrukte tlf. 800 57 000
 • LEVE, Landsforeningen for etterlatte ved selvmord tlf. 22 36 17 00
 • Mannstelefonen Reform - ressurssenter for menn tlf. 22 34 09 50
 • Mental helse – Hjelpetelefonen tlf. 116 123
 • Mental helse – sidetmedord.no
 • Nasjonalt Senter for Selvmordsforskning og -forebygging (NSSF) med gode råd på med.uio.no/klinmed/forskning/sentre/nssf/ - klikk på «Informasjon om krisehjelp»
 • Pårørendesenteret i Oslo tlf. 22 49 19 22
 • Rustelefonen – snakk med oss om rus tlf. 91 50 85 88
 • Rustelefonen – chattetjeneste på rustelefonen.no
 • Rådgivningstelefon for pårørende innen psykisk helse tlf. 22 49 19 22
 • Rådgivningstelefon ved spiseforstyrrelser tlf. 94 81 78 18
 • Unghjelp tlf. 98 80 61 20
 • ung.no – det offentliges informasjonskanal for ungdom tlf. 46 61 50 00
 • Vern for eldre – nasjonal kontakttelefon tlf. 800 30 196

Postadresse: Min psykolog - Harald Bull-Hanssen, Kolsåslia 28 B, 1352 KOLSÅS - Org.nr.: 991 165 479